Skip links

Ryszard Wiśniowski Otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi

Ryszard Wiśniowski Otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi

Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Przewodniczący Koła TPD Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Przeworsku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za pracę społeczną na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. Uroczyste wręczenie odbyło się 28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Pan Ryszard Wiśniowski jest długoletnim działaczem TPD. Jako ojciec niepełnosprawnego dziecka od wielu lat dba o sprawy dzieci i osób niepełnosprawnych oraz podejmuje wiele inicjatyw na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Jest organizatorem wielu imprez dla dzieci na terenie swojego działania. Stara się o środki finansowe na pokrycie kosztów organizowanych imprez oraz na sfinansowanie dopłat do turnusów rehabilitacyjnych.  Panu Ryszardowi serdecznie gratulujemy. 

Join the Discussion

Return to top of page