Skip links

Piotr Pilch Marszałek Województwa Podkarpackiego otrzymał odznakę “Przyjaciel Dziecka”

Piotr Pilch Marszałek Województwa Podkarpackiego otrzymał odznakę “Przyjaciel Dziecka”

Impreza z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu była okazją do podziękowania osobom, które wspierają dzieci, rodziny i wszystkich potrzebujących pomocy. Za wsparcie udzielane dzieciom i rodzinom zastępczym odznakę “Przyjaciel Dziecka” otrzymał Piotr Pilch Marszałek Województwa Podkarpackiego. Odznakę wręczył Grzegorz Piestrak Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Rzeszowie. Dziękując w imieniu dzieci i rodzin za wsparcie i pomoc prezes TPD w Rzeszowie otrzymał zapewnienie dalszej współpracy na rzecz i dla dobra dzieci.

Return to top of page