Skip links

Inauguracja jubileuszu 100 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu.

Inauguracja jubileuszu 100 – lecia  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu.

W dniu  8 czerwca br. w auli PWSZ Krosno,  Zakład Pedagogiki tej Uczelni i Oddział Regionalny TPD zorganizowały seminarium  naukową pt. DZIECKO I DZIECIŃSTWO. KONTEKSTY HISTORYCZNE, SPOŁECZNE KULTUROWE. Konferencję objął patronatem JM Rektor PWSZ im. S. Pigonia, prof. dr hab. Grzegorza Przebinda  oraz  Kurator Oświaty  mgr Małgorzata Rauch . Wydarzenie to było to początkiem obchodów jubileuszu 100 – lecia  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu. 

Konferencję otworzył  Prorektor PWSZ Krosno prof.dr hab. Zbigniew Barabasz a grupę 50-ciorga uczestników i gości podejmowali Dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Bartosz Gołąbek, Kierownik Zakładu Pedagogiki dr Barbara Lulek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Grzegorz Piestrak.  W wystąpieniu Pana Wiceprezydenta m. Krosna Bronisława Barana, w imieniu władz samorządowych, podkreślony został dorobek TPD na terenie miasta i znakomita współpraca samorządu ze stowarzyszeniem. Za miłe słowa i wielkie wspieranie finansowe oraz organizacyjne, serdecznie Władzom Miasta Krosna dziękujemy!

Konferencja koncentrowała się na pojmowaniu dziecka i dzieciństwa jako uniwersalnych wartości wychowania na przestrzeni 100 lat i współcześnie,  oraz roli TDP w odpowiadaniu na wyzwania potrzeb dzieci.

W trakcie obrad plenarnych i części seminaryjnej swoje dokonania naukowe oraz praktyczne prezentowali znakomici prelegenci: prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd, prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, dr Barbara Lulek, ks. dr Antoni Michno, Jolanta Szklarska dyrektor Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a także praktycy  m.in.Dariusz Lasek z TPD Przemyśl, Sabina Patla i Marek Bęben z TPD Krosno oraz Grzegorz Piestrak prezes OR TPD w Rzeszowie i Marian Duda prezes OO TPD Krosno.

 

Ramowy program konferencji.

CZEŚĆ I. Dziecko i dzieciństwo. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe

– prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Dziecko i dzieciństwo jako uniwersalna wartość wychowania.

-dr Barbara Lulek PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Dobro dziecka. Pomiędzy współpracą a rywalizacją rodziców i wychowawców

Grzegorz Piestrak TPD Rzeszów – Historia TPD na Podkarpaciu.

– Jolanta Szklarska TPD-owski system wsparcia dziecka i rodziny

– Marian Duda – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie, Dzieciństwo w potrzebie- ewolucja potrzeb i rozwiązań w kontekście historycznym.

 

CZEŚĆ II .Dziecko i dzieciństwo. Teoretyczne i praktyczne implikacje

prof. ndzw, dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, PWSZ im S. Pigonia w Krośnie,  Inny Ja. O zabawach w utworach literackich dla dzieci.

-ks. dr Antoni Michno PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Dzieciństwo w świecie ciszy. Potrzeby i możliwości wsparcia

-Dariusz Lasek, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – w poszukiwaniu wzorców skutecznego działania

– Sabina Patla, studentka PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie,  – Marek Bęben, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie, Opieka dzienna nad dzieckiem we wczesnym dzieciństwie. Wyzwania i możliwości.    w potrzebie – ewolucja potrzeb i rozwiązań w kontekście historycznym .

Return to top of page